Browser Babel

Deze web site is getest en bruikbaar bevonden in combinatie met de volgende browser versies:

Mocht je een (andere) browser gebruiken, en/of iets niet goed blijken te functioneren, dan stellen we het op prijs als je het ons laat weten (zie het mail adres op de contact pagina).

Nu even iets over de titel van deze pagina "Browser Babel". Misschien vraag je je af: Wat heeft Babel nu met browsers te maken?

Dat zal ik proberen uit te leggen.

In het begin van de mensheid was er maar één taal (zie Genesis 10:1, 6). Toen kwam er hoogmoed op in het hart van de mensen. Ze wilden zich een naam maken. Ze namen zich voor om een toren te bouwen tot aan de hemel. Met die toren dachten ze te voorkomen dat ze verstrooid zouden worden.

Maar  de Levende God is een jaloerse God (zie Exodus 20:5). Hij haat menselijk bedachte godsdiensten, die bedoeld zijn tot verheerlijking van de mens. Ja, in zekere zin was de torenbouw een vorm van godsdienst: De toren moest reiken tot aan de hemel en zou een soort eenheid bewerken.

God heeft hun plan verijdeld door de spraak te verwarren. Toen zijn er talen ontstaan, en de mens is verstrooid over de hele aarde.

Je kunt dit alles nalezen in de bijbel, Genesis 10.

Tot zover een inleiding over Babel. Nu het "Browser" gedeelte. Voor het geval je geen engels spreekt, dan eerst even een vertaling: "Browser" is het engelse woord voor "Verkenner". Dat is het programma waar je het Internet mee afsurft.

Zoals je wellicht weet zijn er verschillende versies van. Als web ontwikkelaar krijg je daar (als je niet oppast) hoofdpijn van. Ziet je web site er enigszins redelijk uit als je hem bekijkt met een bepaalde browser versie - controleer je 'm vervolgens met een andere versie, dan kloppen de kleuren niet, of de plaatjes zijn uitgerekt... om over het goed functioneren van Javascript nog maar niet te spreken.

Er heerst een heuse HTML/Javascript spraakverwarring, die - zo lijkt het tot nu toe - alleen maar erger wordt! Zou dat niet een voortvloeisel kunnen zijn van Babel? Is Babel niet een kenmerkende wetmatigheid geworden die alle menselijke pogingen tot eenmaking (zoals Internet) afremt, ja zelfs verijdelt? Er is veel over te zeggen, maar...

... laten we komen tot een onderwerp dat er echt toe doet. God wil mensen verzoenen met Zichzelf, en ook met elkaar. Hij staat eenheid voor. Maar dit is een eenheid die bereikt wordt door de dood van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Geloof in Hem, dan ontvang je eeuwig leven (zie b.v. Johannes 3:16). En je wordt tot één lichaam gedoopt, samen met alle andere wedergeboren christenen (lees b.v. I Cor. 12).

Dit evangelie (= "blijde boodschap") laat God verkondigen aan alle mensen.

En om het voor zoveel mogelijk nederlandstalige mensen toegankelijk te maken is deze web site getest op de hierboven vermelde browser versies.