Een levende relatie met de Heer Jezus

Inhoudsopgave

Deel 1: Waarom eigenlijk?
1. Relaties
     Inleiding
     Relatie maakt de mens
     De norm in de relatie
     Twee stukjes uit de Bijbel
     Wat de Prediker heeft gezien
     Geen relatie van hart tot hart
     Relaties veraf en dichtbij
2. De verbroken relatie
     Twee zijn beter dan één
     De relatie met God is verbroken
     Gevolgen van het verbreken van de relatie met God
     De Ander of de ander
     De mens heeft God de rug toegekeerd
     Herken jezelf
     De rovers
     Waarom laat je God niet toe in jouw leven?
     De rovers zijn keihard
     Hulp daagt
     Opnieuw daagt er hulp
     Teleurgesteld in de hulpverlening
     De barmhartige Samaritaan
3. De relatie hersteld
     De Heer Jezus zoekt jou op in je ellende
     De Heer Jezus stelt niet teleur
     Het laatste redmiddel
     De liefde van de Heer Jezus
     De Heer Jezus verzacht je pijn
     Olie en wijn
     De Heer Jezus verbindt je wonden
     De zorg van de Heer Jezus gaat verder
     Hij brengt je in een herberg
     De zorg van de Heer Jezus tot Hij terugkomt
     Toekomstperspectief
4. Een levende relatie is noodzaak
     Jij redt het niet alleen
     Een vertekend beeld van God
     Hoe voel je je bij Hem?
     Hoofddoel van de relatie
     De Heer Jezus: Gods relatiegeschenk
     De Bijbel gaat voor je leven
     De Bijbel vertelt over de Heer Jezus
     Zeepbellenplezier
     Lees de Bijbel!
     De Bijbel voor leiding in je leven
     Hoe ga je de relatie met de Heer Jezus aan?
     Beslis nu

Deel 2: Hoe werk je daaraan?
1. Onderhouden van de relatie
     Inleiding
     Middelen om de relatie op te bouwen
2. Onderhoudsmiddel 1: de Bijbel
     De Heer Jezus wil ook bij jou wonen
     Begin de dag met luisteren naar God
     Het manna
     Martha en Maria
     Aan de voeten van de Heer
     Eén ding is nodig
     Het Woord geeft vreugde, kracht en richting
3. Onderhoudsmiddel 2: het gebed
     Woord en gebed
     Leer ons bidden
     Wat is bidden
     Het ‘Onze Vader’ is geen formuliergebed
     Vader
     Uw naam worde geheiligd
     Uw koninkrijk kome
     Geef ons dagelijks ons toereikend brood
     Niet van brood alleen
     Vergeef ons onze zonden
     Herinnering aan de zonde
     Vergeving bewerkt liefde
     Zonde en belijdenis
     Anderen vergeven
     Leid ons niet in verzoeking
     Een illustratie
     De les van de illustratie
     Een gebedslast
     Geduld
     Het gebed van een rechtvaardige
     Het gemeenschappelijk gebed
     Vertrouwend bidden
4. Onderhoudsmiddel 3: de Heilige Geest
     Bidden om de Heilige Geest
     Wanneer krijgt iemand de Heilige Geest
     De Geest van zoonschap
     De doop in de Geest
5. Nog meer onderhoudsmiddelen
     Hoe nu verder
     Nog eens: de herberg
     Twee bijbelboeken om mee te beginnen
     Gebed
     Tenslotte