Engelen, ze zijn er (weer)

Inhoudsopgave

     1. Het begin
          Engelen zijn geschapen
          Scheiding van geesten
          De oorzaak van het drama
     2. De uitverkoren engelen
          Orden en rangen
          Andere kenmerken
     3. Engelen en de Heer Jezus
          Engelen vereren?
          Engelen en het Jodendom
          Jezus: veel hoger dan de engelen
          Gezien door de engelen
          Engelen dien(d)en de Heer Jezus
     4. Dienende geesten
          Engelen en mensen
          Verschijning van engelen in de Bijbel
          Verschijning van engelen buiten de Bijbel
          De Bijbel contra ervaring
          Beschermengelen?
          Engelen zijn geesten
          In dienst van God, ten dienste van de mens
          Op weg naar de behoudenis
          Paulus' zeereis als illustratie
          Afwezige engelen
     5. Engelen en de gemeente van God
          Engelen en de liefde van God
          Engelen kijken naar de gemeente
          Engelen zien de wijsheid van God
          De Heer Jezus door God beloond
          Ter wille van de engelen
          Niet cultuur- of tijdgebonden
          Wat engelen nog meer zien
          Engelen als toeschouwers
     6. De gevallen engelen
          Demonen en hun invloed
          Het machtsgebied van satan en zijn engelen
          Al gebonden engelen
          Een extra verdorven zonde
          Kenmerken van demonen
          Satan heeft ervaring met de mens
          Werkwijze van satan en zijn engelen
          Uitverkoren engelen: actie of kijken
          Gevallen engelen: kijken of actie
     7. De toekomst van engelen
          Toekomst van satan en zijn engelen
          Mensen hoger dan de uitverkoren engelen
          Engelen onderworpen aan mensen
          Engelen in het vrederijk