Wat gelooft een christen?


Ik zou natuurlijk kunnen zeggen: de hele Bijbel, van kaft tot kaft. En dat is nog waar ook. En wat er allemaal in de Bijbel staat is niet gering. De christen gelooft alles wat erin staat over God en Jezus Christus, de Zoon van God, over de schepping en de zondeval, over de duivel en de hel, over de redding van het oordeel dat God over de zonde moet voltrekken, over de zegeningen waaraan iedere christen deel heeft en nog veel meer. Dus, als je wilt weten wat een christen gelooft zou ik kunnen zeggen: lees de Bijbel. En dat doe ik ook: lees de Bijbel. Maar ik zal je ook een eindje op weg helpen. Nu wil ik de paar dingen die ik ga opnoemen en die een christen gelooft, niet als een soort geloofsbelijdenis aan je voorschotelen. De bedoeling is dat je inderdaad zelf de Bijbel erop gaat nalezen.

Een christen gelooft

Dit waren zomaar een paar dinge die een christen gelooft. De moeite waard om christen te zijn (of te worden), toch?

Terug naar:
 Home   De kwestie